ONLINE INSTRUMENTEN VOOR PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE GROEI

Slow reflector app
Slow reflector app - google playSlow reflector app - app store

VERTRAGEN OM TE VERSNELLEN

Slow reflector is voor mensen en teams in organisaties die willen werken aan hun persoonlijke en professionele groei door reflectie en dialoog. Dit vraagt om aandacht voor signalen van jezelf en anderen. Door tijd te nemen om te vertragen, signaleer je beter en leidt dit via bewustwording naar meer inzichten om zelf stappen te zetten. De Slow reflector ondersteunt met de reflectie rapportage en dialoog rapportage dit groeiproces en geeft microlearnings om er zelf mee aan de slag te gaan.

KEY FEATURES VAN DE SLOW REFLECTOR APP

De uitkomsten van de Reflector raken je gevoelige snaar. Het is deze lading die je aanzet om zelf met ontwikkelen aan de slag te gaan.

De uitkomsten worden weergegeven in een reflectie rapportage en een dialoog rapportage. Hierin zijn opgenomen specifieke ontwikkel- en gesprekspunten die richting en betekenis geven.

ZELFONTWIKKELING

De Reflector is zo ingericht dat je zelf aan de slag kunt met jouw ontwikkel- en gesprekspunten. De Reflector past heel goed bij de beweging naar of het borgen van zelforganisatie en zelfsturing.

SNELLER

Door reflectie en dialoog op basis van de ontwikkel- en gesprekspunten ben je eerder en sneller bij de kern van wat er bij jou speelt.

KWALITEIT

De Reflector geeft diepgang, waardoor je beter en meer inzicht krijgt in wat vanuit jezelf nodig is voor persoonlijke groei.

EFFECTIEF

Na het invullen van de Reflector, krijg je een beeld van je ontwikkel- en gesprekspunten waar je direct mee aan de slag kunt.

VOORDELIGER

Het tijdsbestek dat nodig is voor reflectie en feedback is bij de Reflector lager dan bij de meer traditionele manieren van 360graden feedback.

MAKKELIJKER

Via een gebruiksvriendelijke app is de Reflector in te vullen, waarna je de uitkomsten in specifieke rapportages tot je beschikking krijgt.

REFLECTOR AANPAK

Je kunt als individu, team of organisatie op verschillende manieren met de Slow reflector aan de slag:

Slow reflector via externe begeleiding

VIA EXTERNE BEGELEIDING

Onze professionals begeleiden je bij het inzetten van de Slow reflector. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector efficiënt en effectief ingezet wordt en daarnaast wordt verankerd binnen de organisatie. 

Slow reflector via interne begeleiding

VIA INTERNE BEGELEIDING

Medewerkers van de organisatie worden getraind om in de organisatie met de Slow reflector te werken. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector wordt ingezet en vindt er direct kennisoverdracht en borging plaats. 

Slow reflectorzonder begeleiding

ZONDER
BEGELEIDING

Medewerkers gaan na een korte introductie via een E-learning zelfstandig aan de slag met de Reflector. Waar nodig vindt ondersteuning via ons supportteam plaats. 

 

THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING!

Uit de praktijk blijkt dat de werking en betekenis van de Slow reflector het beste ervaren wordt door het zelf uit te proberen. Wij nodigen je graag uit om een demo aan te vragen.

REACTIES OP DE SLOW REFLECTOR APP

“Het biedt mij mogelijkheden om meer inzicht te krijgen. En dat er meerdere manieren van communiceren zijn, die mensen dichter bij elkaar brengen. Ik vind het een hele mooie manier hoe je in één gesprek al verandering kunt zien. En hoe prettig dit ervaren wordt”.

"

“De Slow reflector is een effectief hulpmiddel voor reflectie. Het is fijn om na een bepaalde tijd, de Reflector er nogmaals bij te pakken en weer samen te komen met de ander, om te reflecteren op wat er is veranderd en welk proces je hierin hebt doorlopen. Nu wordt er beter naar elkaar geluisterd en hebben we een gezamenlijk doel voor ogen, dit is terug te merken in het contact met de cliënten. Daardoor zijn we één team en stralen we dit uit.”

"

"Wat het mij gebracht heeft is nog meer inzicht, maar vooral diepgang in het handelen van zowel mijzelf als ook van mijn collega's. Door het gesprek met m'n collega's aan te gaan a.d.h.v. de Reflector komt er nog meer ruimte vrij om de echte diepgang op te zoeken en leer je hierdoor je collega's maar ook jezelf nog beter kennen”.

"
 

Blijf op de hoogte via onze Slow up nieuwsbrief!

Adres 
Markt 8
5581 GK, Waalre

Telefoonnummer
+31 (0)6 - 51 87 59 36

E-mailadres
info@slowreflector.nl