ONLINE INSTRUMENTEN VOOR HET ANDERE GESPREK

In minder tijd, met direct effect, meer diepgang en zonder rompslomp

Slow reflector app

ZELF ONTWIKKELEN DOOR SAMEN TE LEREN

Organisaties zijn volop in beweging naar meer zelfsturing, zelf organisatie, wendbaarheid, inzetbaarheid, duurzaamheid, vitaliteit. Dit legt een grote druk op mensen in organisaties om hierin mee te bewegen. Dit vraagt van medewerkers, leidinggevenden, om zelf de regie te nemen over de uitdagingen die hiermee gemoeid zijn, samen op te pakken: samen lerend op weg.  Deze bewegingen en uitdagingen doen daarmee een sterk beroep op het zelf ontwikkelend vermogen op individueel -en team niveau.

Ontwikkelvermogen staat hierbij voor het hebben van meer handelingsperspectief en keuzevrijheid, draag- en veerkracht en  vanuit jezelf, van binnenuit, in beweging komen.  Slow reflector ondersteunt als hulpmiddel en methodiek om vanuit je eigen regie samen met anderen, meer gebruik te maken van je ontwikkelvermogen. Hieronder tref je samenvattend reacties van organisaties en mensen over wat  het inzetten van de slow reflector voor hen heeft opgeleverd.

WAT LEVERT HET INZETTEN VAN DE SLOW REFLECTOR OP

Tijdbesparend, effectiever alternatief voor (functionerings)gesprekken

Direct effect op handelen en gedrag, individueel en teams

Minder verloop door beter en eerder met elkaar in gesprek te gaan

Betere prestaties door samen en met elkaar te leren

Meer balans door begrip voor elkaar en ruimte voor jezelf

Besparing op opleiding en training door gerichte, verdiepende microlearnings

Minder ziekteverzuim door meer gezien en gehoord te worden

Haarscherpe, meetbare inzichten die raken en voor beweging zorgen

DE SLOW REFLECTOR APP

Makkelijk, invullen in de app, rapportages via de mail.

Effectief, snel bij de kern en to the point.

Voordelig, kleine investering, veel impact.

Kwaliteit, positieve ervaringen van medewerkers en ondernemers

Duurzaam, gaat lang mee, blijft onder de aandacht.

Maatwerk, in te richten naar behoeften.

eigenbschappen Slow reflector app

Eenvoud, gebruikersvriendelijk en voldoen aan de hoogste kwaliteit standaard, staat bij de slow reflector app voorop. Na ontvangst van je inlogcode nodig je feedbackgevers uit en ga je aan de slag met het beantwoorden van de stellingen. De uitkomsten geven een haarscherp, meetbaar inzicht in je ontwikkelvermogen en hoe hier via koester- ,ontwikkel, - gesprekspunten en micro learnings meer gebruik van te maken. 

 
Na afronding van het beantwoorden van de stellingen download je jouw reflectie en dialoog rapportage als basis voor het voeren van gesprekken (op basis van de verkregen en te verkrijgen inzichten). Je kiest vervolgens zelf 1 tot 3 micro learnings om zelf met je ontwikkeling aan de slag te gaan. Aanvullend ontvang vanuit de app op grond van jouw uitkomsten drie microlearnings. 
 
Een microlearning bestaat uit een introductie, een toelichting en uitleg van de stelling met het ontwikkelpunten, een verdieping om meer van binnen uit te ontwikkelen en een leerroute met leeractiviteiten.

REFLECTOR AANPAK

Je kunt als individu, team of organisatie op verschillende manieren met de Slow reflector aan de slag:

VIA EXTERNE BEGELEIDING

Onze partners begeleiden je bij het inzetten van de Slow reflector. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector efficiënt en effectief ingezet wordt en daarnaast wordt verankerd binnen de organisatie. 

VIA INTERNE BEGELEIDING

Medewerkers van de organisatie worden getraind om in de organisatie met de Slow reflector te werken. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector wordt ingezet en vindt er direct kennisoverdracht en borging plaats. 

ZONDER
BEGELEIDING

Medewerkers gaan na een korte introductie via een E-learning zelfstandig aan de slag met de Reflector. Waar nodig vindt ondersteuning via ons supportteam plaats. 

 

stappen Slow reflector

HOE ONDERSCHEID SLOW REFLECTOR ZICH?

De slow reflector is geen test, scan of assessment. Het is een hulpmiddel om de uitdagingen waar je voor staat en de beweging die de organisatie maakt, met meer ontwikkelvermogen aan te pakken. Hieronder een overzicht wat de app wel en niet is.

eigenschappen slow reflector
Slow reflector app voor (zelf)ontwikkeling

SAMEN LEREND OP WEG

Door met de Reflector als hulpmiddel regelmatig aandacht te geven aan ontwikkel- en koesterpunten op persoonlijk en/of teamniveau borg je persoonlijk leiderschap in de dagelijkse praktijk. Door daarnaast het ontwikkelvermogen te meten en hierover in gesprek te blijven met hulp van de methodiek van de Slow aanspreek en relatie cyclus zorgt de Reflector voor verbinding met elkaar en waardering naar elkaar.

VRAAG EEN PROEVERIJ AAN

Uit de praktijk blijkt dat de werking en betekenis van de Slow Reflector het beste ervaren wordt door het zelf uit te proberen.Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan onze slow proeverij. Meld je hiervoor aan via onderstaande button. Je kunt ook een verkorte demo aanvragen voor een eerste inzicht.

BEREKEN JOUW TARIEF

OPTIES

Aantal Slow reflectors inclusief reflectie- en dialoog rapportage

Periode *

Micro & e-learnings

BEREKEN JOUW TARIEF

Vanaf €34,-

Exclusief 21% BTW

* Periode - extra informatie
Eenmalig: 1 keer reflector invullen met 2 rapportages
1 jaar: 2 keer reflector invullen (nul en éénmeting) met 4 rapportages
3 jaar: 4 keer reflector invullen met 8 rapportages

REACTIES OP DE SLOW REFLECTOR APP

“Het biedt mij mogelijkheden om meer inzicht te krijgen. En dat er meerdere manieren van communiceren zijn, die mensen dichter bij elkaar brengen. Ik vind het een hele mooie manier hoe je in één gesprek al verandering kunt zien. En hoe prettig dit ervaren wordt”.

"

“De Slow reflector is een effectief hulpmiddel voor reflectie. Het is fijn om na een bepaalde tijd, de Reflector er nogmaals bij te pakken en weer samen te komen met de ander, om te reflecteren op wat er is veranderd en welk proces je hierin hebt doorlopen. Nu wordt er beter naar elkaar geluisterd en hebben we een gezamenlijk doel voor ogen, dit is terug te merken in het contact met de cliënten. Daardoor zijn we één team en stralen we dit uit.”

"

"Wat het mij gebracht heeft is nog meer inzicht, maar vooral diepgang in het handelen van zowel mijzelf als ook van mijn collega's. Door het gesprek met m'n collega's aan te gaan a.d.h.v. de Reflector komt er nog meer ruimte vrij om de echte diepgang op te zoeken en leer je hierdoor je collega's maar ook jezelf nog beter kennen”.

"
 

Blijf op de hoogte via onze Slow up nieuwsbrief!

Adres 
Markt 8
5581 GK, Waalre

Telefoonnummer
06 - 51 87 59 36

E-mailadres
info@slowreflector.nl