BETERE GESPREKKEN EN BETERE RELATIES MET DE SLOW REFLECTOR

Slow reflector app

PERSOONLIJK EN PROFESSIONEEL GROEIEN

Aan de hand van stellingen gericht op jouw gevoel en gedrag vullen jij en jouw feedbackgevers de Reflector in. Hieruit volgen punten om te koesteren en te ontwikkelen en punten om met elkaar in gesprek te gaan. Zo leer je jezelf en de ander beter kennen en begrijpen. Dit geeft inzichten en richting voor jouw persoonlijke en professionele groei. Je voelt jezelf gezien, gehoord en serieus genomen.

WAT LEVERT HET INZETTEN VAN DE SLOW REFLECTOR OP

Meer balans door begrip voor elkaar en ruimte voor jezelf

Meer behoud door beter en eerder met elkaar in gesprek te gaan

Minder uitval door je eerder uit te spreken en beter naar elkaar te luisteren

Betere prestaties door samen en met elkaar te leren

Betere inzichten om zelf (samen) met ontwikkelen aan de slag te gaan

DE SLOW REFLECTOR APP

Makkelijk, invullen in de app, rapportages via de mail.

Effectief, snel bij de kern en to the point.

Voordelig, kleine investering, veel impact.

Kwaliteit, positieve ervaringen van medewerkers en ondernemers

Duurzaam, gaat lang mee, blijft onder de aandacht.

Maatwerk, in te richten naar behoeften.

REFLECTOR AANPAK

Je kunt als individu, team of organisatie op verschillende manieren met de Slow reflector aan de slag:

VIA EXTERNE BEGELEIDING

Onze professionals begeleiden je bij het inzetten van de Slow reflector. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector efficiënt en effectief ingezet wordt en daarnaast wordt verankerd binnen de organisatie. 

VIA INTERNE BEGELEIDING

Medewerkers van de organisatie worden getraind om in de organisatie met de Slow reflector te werken. Hierbij zorgen zij ervoor dat de Reflector wordt ingezet en vindt er direct kennisoverdracht en borging plaats. 

ZONDER
BEGELEIDING

Medewerkers gaan na een korte introductie via een E-learning zelfstandig aan de slag met de Reflector. Waar nodig vindt ondersteuning via ons supportteam plaats. 

SAMEN LEREND OP WEG

Door met de Reflector als hulpmiddel regelmatig aandacht te geven aan ontwikkel- en koesterpunten op persoonlijk en/of teamniveau borg je persoonlijk leiderschap in de dagelijkse praktijk. Door daarnaast het ontwikkelvermogen te meten en hierover in gesprek te blijven met hulp van de methodiek van de Slow gespreks en relatie cyclus zorgt de Reflector voor verbinding met elkaar en waardering naar elkaar.

VRAAG EEN DEMO AAN

Uit de praktijk blijkt dat de werking en betekenis van de Slow Reflector het beste ervaren wordt door het zelf uit te proberen. Wij nodigen je graag uit om een demo aan te vragen.

BEREKEN JOUW TARIEF

OPTIES

Aantal Slow reflectors inclusief reflectie- en dialoog rapportage

Periode *

Micro & e-learnings

BEREKEN JOUW TARIEF

Vanaf €34,-

Exclusief 21% BTW

* Periode - extra informatie
Eenmalig: 1 keer reflector invullen met 2 rapportages
1 jaar: 2 keer reflector invullen (nul en éénmeting) met 4 rapportages
3 jaar: 4 keer reflector invullen met 8 rapportages

REACTIES OP DE SLOW REFLECTOR APP

“Het biedt mij mogelijkheden om meer inzicht te krijgen. En dat er meerdere manieren van communiceren zijn, die mensen dichter bij elkaar brengen. Ik vind het een hele mooie manier hoe je in één gesprek al verandering kunt zien. En hoe prettig dit ervaren wordt”.

"

“De Slow reflector is een effectief hulpmiddel voor reflectie. Het is fijn om na een bepaalde tijd, de Reflector er nogmaals bij te pakken en weer samen te komen met de ander, om te reflecteren op wat er is veranderd en welk proces je hierin hebt doorlopen. Nu wordt er beter naar elkaar geluisterd en hebben we een gezamenlijk doel voor ogen, dit is terug te merken in het contact met de cliënten. Daardoor zijn we één team en stralen we dit uit.”

"

"Wat het mij gebracht heeft is nog meer inzicht, maar vooral diepgang in het handelen van zowel mijzelf als ook van mijn collega's. Door het gesprek met m'n collega's aan te gaan a.d.h.v. de Reflector komt er nog meer ruimte vrij om de echte diepgang op te zoeken en leer je hierdoor je collega's maar ook jezelf nog beter kennen”.

"
 

Blijf op de hoogte via onze Slow up nieuwsbrief!

Adres 
Markt 8
5581 GK, Waalre

Telefoonnummer
06 - 51 87 59 36

E-mailadres
info@slowreflector.nl