OVER SLOW

Slow richt zich op het stimuleren en ondersteunen van het (zelf) persoonlijk en professioneel ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Onze missie is dan ook kort en krachtig:

 ‘Stimuleren en ondersteunen van ‘zelf ontwikkeling van binnenuit’.

Hieraan ligt onze visie ten grondslag met als belangrijkste punten:

  • Ontwikkelen van binnenuit (emotie, gevoel en gedachten) heeft het meeste effect op zelfontwikkelen en daarmee op duurzame inzetbaarheid.
  • Vanuit eigen regie samen ontwikkelen en van elkaar leren is het meest duurzaam (SLOW: Samen Lerend Op Weg).
  • Met elkaar methodisch, raakbaar, in gesprek (aanspreekcirkel) draagt bij aan de leercultuur.
  • Door eerst te werken aan belemmerpunten (minder of anders te doen) ontstaat er ruimte om meer aan ontwikkelpunten (meer of anders te doen) te werken.
  • Zelf ontwikkelen past binnen de noodzakelijke beweging (ingegeven krapte arbeidsmarkt,groei zorgvraag en behoefte medewerkers) naar zelfsturing, zelforganisatie en zelfredzaamheid zowel maatschappelijk als in organisaties.
  • Goede methodieken en instrumenten voor zelf ontwikkelen zorgen vanuit de vertraging van het gesprek (reflectie en dialoog) voor een versnelling in ontwikkelen.
  • Meten is weten draagt bij aan borging. Het ontwikkelvermogen wordt uitgedrukt in een percentage waardoor gerichte sturing en borging (door ontwikkeling) plaatsvindt.

Organisaties zijn volop in beweging naar meer zelfsturing, zelf organisatie, wendbaarheid, inzetbaarheid, duurzaamheid, vitaliteit. Dit legt een grote druk op mensen in organisaties om hierin mee te bewegen. Dit vraagt van medewerkers, leidinggevenden, om zelf de regie te nemen over de uitdagingen die hiermee gemoeid zijn, samen op te pakken: samen lerend op weg.  Deze bewegingen en uitdagingen doen daarmee een sterk beroep op het zelf ontwikkelend vermogen op individueel -en team niveau.
Ontwikkelvermogen staat hierbij voor het hebben van meer handelingsperspectief en keuzevrijheid, draag- en veerkracht en  vanuit jezelf, van binnenuit, in beweging komen.  Slow reflector ondersteunt als HR tool en methodiek om vanuit je eigen regie samen met anderen, meer gebruik te maken van je ontwikkelvermogen

HISTORIE

Slow is in 2001 (onder de naam eMovement) opgericht door Hans Heijnen vanuit de missie om mensen te ondersteunen bij het zelf in beweging komen, zelf ontwikkelen. Het fundament onder de Slow methodiek (inclusief instrument) heeft hij in 2009 uitgeschreven in het boek ‘tien stappen op weg naar Persoonlijk Ondernemerschap’. In de jaren daarna is er met name in de zorgsector met de methodiek en het instrument gewerkt. Veelal op individueel (zorgprofessionals) en teamniveau (zorgteams, zelfsturend). Het effect is nagenoeg overal hetzelfde: betere gesprekken, betere relaties en vandaaruit zelf in beweging komen en de laatste jaren vanuit zelf ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. De reflectorstellingen zijn ingestoken vanuit gevoel en gedrag. Het effect is dat mensen geraakt worden (inspiratie en confrontatie) en daardoor zich meer gehoord, gezien en serieus genomen voelen. Hieruit zijn de afgelopen jaren twee methodieken/modellen ontworpen en verfijnd: De aanspreekcirkel en de relatiecirkel.

ONS TEAM

Ons team bestaat uit een netwerk van partners die de Reflectors inzetten bij hun opdrachtgevers of hun organisatie, onze businesspartners die ons ondersteunen om de Reflectors via dashboards en onze app te gebruiken en ons eigen team dat klaar staat om zowel onze opdrachtgevers, onze partners en onze businesspartners te ondersteunen. Ons netwerk van partners vind je op onze Slow netwerk site. Ons eigen team stellen we hier graag voor:

Hans Heijnen

Hans Heijnen

CEO, Founder. Een vrij mens met aandacht voor de medemens en de natuur.

Lisa Scheeren

Lisa Scheeren

Communicatie- en Relatiemanager. Een ontdekkend mens met aandacht voor ethiek en gastvrijheid.

Irene van der Laan

Irene van der Laan

Projectleider mkb SLIM en STAP. Spontaan en alert met oog voor duurzaam ontwikkelen.

Irene van der Laan

Joey Grüholz

Online campagneleider/Dashboard operator - Een leergierig persoon met aandacht voor de wensen en behoeftes van de mens.

 

Blijf op de hoogte via onze Slow nieuws update!

Adres 
Piushaven 6
5017 AN, Tilburg

Telefoonnummer
085 060 2105

E-mailadres
info@slowreflector.nl